OFELIA /Experimental Performance Art/with Katarzyna Pastuszak & Krzysztof Topolski


2 .Europa kobiety
Enormous room. Ofelia. Jej sercem jest zegar.
OFELIA
To ja, Ofelia. Której nie chciała rzeka. Kobieta na stryczku. Kobieta z przeciętymi
żyłami. Kobieta ze śmiertelną dawką NA WARGACH ŚNIEG Kobieta z głową w piecyku
gazowym. Wczoraj przestałam się zabijać. Jestem sama z moim piersiami moimi udami moim
łonem. Druzgoczę narzędzia mojej niewoli krzesło stół łóżko. Niszczę pole bitwy które było
moim domem. Otwieram na oścież drzwi, Żeby wpuścić wiatr i krzyk świata. Rozbijam okno.
Zakrwawionymi rękami drę fotografie mężczyzn których kochałam i którzy posługiwali się
mną na łóżku na stole na krześle na ziemi. Podkładam ogień pod moje więzienie. Ciskam w
ogień moje suknie. Wyrywam sobie z piersi zegar który był moim sercem. Wychodzę na ulicę
odziana w swoją krew.
 

THE EUROPE OF THE WOMAN
Enormous room. Ophelia. Her heart is a Clock.
I am Ohelia, She who the river could not hold. The woman on the gallows The woman with the slashed arteries The woman with the overdose ON THE LIPS SNOW
The woman  ith the head in the gas -oven. Yesterday I stopped killing myself. I am alone
with my breasts my thighs my lap. I rip apart the instruments of my imprisonment the
Stool the Table the Bed.I destroy the Battlefield that was my Home. I tear the door off their hinges to let the wind  and cry of the World iside. I smasz the Window. With my bleeding hands I tear the photograps of the men who I loved  and who used me on the Bed on the Table on the Chair on the Floor. I sent fire to my prison . I throw my cothes into the fire. I dig the clock which was my heart out of my breast. I go  onto the street, clothed in my blood.

  
The Hamletmachine
by Heiner Mueller, 1979